Bireysel Danışmanlık
Öğrencileri yaş guruplarına göre yetenek, ilgi, mesleki yatkınlık gibi envanterler uygulanarak onların ilgi, yetenek ve değerlerine yönelik gerekli bilgiler toplanır. Yönlendirmede de bu bilgiler esas alınır. Öğrencilerin eğitsel ve mesleki…
Menü