1. Anasayfa
  2. HAKKIMIZDA

Önder Anadolu Lisesi olarak; İlim ışığının altında, yüreğinde sevgi, şefkat ve adalet duygusu taşıyan gençlerimizin, geleceğin dünyasında kendi milli, manevi değerlerine sahip çıkarak hayallerine ulaşmalarına katkıda bulunmak hedefi ile, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, kendini geliştirmeyi amaçlayan, geleceğe güvenle bakan ve akademik başarısı yüksek bireyler yetiştirip, onları ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda Türk toplumuna ve insanlığa yararlı kişiler olarak, üniversiteye ve hayata hazırlamaktır.

Bütün sosyal sistemler, varlıklarını etkin bir şekilde sürdürebilmek için kendilerini yenilemek ve değişen koşullara uyum sağlamak zorundadır. Eğitim sisteminin de kendini yenilemesi, dünyadaki değişme ve gelişmelere paralel olarak en önemli alt yapısını oluşturan okulların yeniden yapılandırılması, ülkenin kalkınmasını sağlayacak eğitilmiş beyin gücünü yetiştirmek bakımından büyük önem taşımaktadır. Okulumuzun plânlı gelişiminin yanında , sistemli bir yaklaşımla öğrencilere ; çok yönlü , soyut , eleştirel , yaratıcı , özgür düşünme , problem çözme ve iletişim becerileri kazandırılarak kendilerini kanıtlamaları amaçlanmaktadır.

Önder Anadolu Lisesi olarak; ayrıcalıklı okullar ve seçilmiş öğrenciler yerine “ Her öğrenci öğrenebilir.” inancıyla bütün öğrencilerin başarısını arttırmak ön plâna çıkarılmıştır. Okulumuzda eğitimde yükselen değerler olan; öğrenci merkezli eğitim anlayışı, istenilen niteliklerdeki öğrenci çıktısına ulaşma, sürekli ve plânlı gelişimle okullardaki anlayış ve işleyişin değişmesi hedeflenmiştir. Bu süreçte, paylaşımcı, etkili bir yönetim anlayışı ile sürekli bir iş birliğine dayalı ekip çalışmasının okul kültürüne yerleşmesi gerekmektedir. Bu da öğrencilere “ öğrenmeyi öğreten” eğitimde kalitenin vazgeçilmez koşulu ve sınıfın lideri olan öğretmenlerle okuldaki öğrenmeyi etkili ve anlamlı kılan , işleri kolaylaştıran lider yöneticilerin çabalarıyla mümkün olabilecektir.

Okulumuzu daha etkili, verimli ve çağdaş bir yapılanma sürecine çekmek, öğrencilerimize bilgi toplumunun gereği olan tüm davranışları kazandırmak yolunda çalışacağına inandığım Önder Anadolu Lisesi çalışanlarına üstün başarılar diliyoruz.

Menü